Общи условия

Начало : Policy's : Общи условия

Общи условия за пазаруване чрез www.cvete.bg

Общите условия(ОУ) са валидни за всички потребители. С натискането на, който и да е бутон, линк или обект, намиращ се на онлайн магазина (ОМ) собственост на “Магнолия91” ЕООД –  www.cvete.bg (с изключение на линка към настоящите „Общи условия“ и последващите препратки на страницата), Потребителят декларира, че е съгласен, приема и следва да спазва тези „Общи условия“
Чл.1. Предмет на ОУ и информация относно Продавача
(1)С настоящия документ ще Ви запознаем с ОУ за ползване на ОМ cvete.bg, които уреждат правилата за ползване и търговските отношения между ОМ cvete.bg собственост на “Магнолия91” ЕООД,  наричан по-долу за краткост „Продавач“, от една страна, и Получателя/ите на услуги, наричани по-долу „Потребител“, които услуги се предоставят чрез ОМ cvete.bg.
(2)ИНФOPМAЦИЯ CЪГЛACНO ЗЕТ И ЗЗП
Данни за Продавача съгласно ЗЕТ и ЗЗК:
Продавача е със седалище и адрес на управление в Република България, гр.Стара Загора, ул. “Свети Княз Борис” №145, адрес за упражняване на дейността – гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №90;
ЕИК – 205178311, МОЛ – Ивета Янкова
Продавача е собственик и администратор на електронен магазин www.cvete.bg
Можете да се свържете с нас на телефон: +359882005580 или на имейл info@cvete.bg
(3)Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-518;
E-mail: kzld@cpdp.bg;
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 108
тел.: 042/638265; гореща линия: 0700 111 22;
E-mail:info@kzp.bg;
Уеб сайт: www.kzp.bg
Чл.2. Поръчка
(1) Всяка поръчка от страна на Потребителя на ОМ cvete.bg има силата на волеизявление за сключването на Договор за продажба от разстояние съгласно ЗЗП – чл. 48 ал. 1;
(2) Договорът се смята за изпълнен, когато Потребителят получи поръчания продукт, а Продавача получи съответното за него възнаграждение;
(3) За осъществяване на поръчка през ОМ – cvete.bg, не се изисква регистрация в сайта;
(4) 
Поръчка през ОМ cvete.bg може да се прави 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и в дните на официалните празници;
(5) Поръчка направена до 17:00 часа се обработва на същия ден;
(6) Поръчка направена след 17:00 часа се обработва и потвърждава на следващия работен ден;
(7) След обработване на поръчката ОМ cvete.bg си запазва правото да се свърже с Потребителя в следните случаи:
– Неясни или неточни данни относно поръчката;
– Несъответстващо маркиране – начин на доставка с желаната дата и приблизителен час;
– В случай, че някои от поръчаните цветя не са налични в момента, то служител от ОМ cvete.bg ще се свърже с Вас, за да уточни промяната в поръчката;
– С опцията за съгласие на Потребителя, да го уведомим при изпълнение на доставката;
(8) Може да направите поръчка, до 5 дни по-рано от желаната дата на доставка.
*При затруднение с платформата, може да ползвате Инструкции за поръчка
Чл.3. Цена
(1) Цената за всеки артикул е посочена в OM cvete.bg и е с включено ДДС;
(2) В Цената на артикула не е включена доставка;
(3) Цената за доставката се договаря отделно и не влиза в предварително обявената цена;

(4) Продавача си запазва правото да промени и актуализира посочените в ОМ cvete.bg цени;
Чл.4. Плащане
(1)Потребителя избира начина на плащане от предвидените в ОМ cvete.bg възможности за плащане минимум 3 часа преди доставката:
-Кредитна или Дебитна карта през Stripe
Заплатете вашата поръчка, като следвате инструкциите. Попълнете всички полета и платете лесно и бързо. Чрез системата Stripe, вече е възможно да разплащате с дебитна или кредитна карта, без да се изисква регистрация в платформата
-PayPall;
Това е систезма за международно разплащане между клиенти и търговци. Ако изберете тази опция, ще бъдете препратени към платформата на PayPal, в която трябва да имате регистрация, за да разплатите. Платформата таксува и клиентите за превода.
-Банков превод;

Ако имате банкова сметка или онлайн банкиране, може да използвате този метод на плащане, като след превода е задължително, да пратите сканирано или снимано копие от платежното нареждане на email: sales@cvete.bg Поръчки, без изпратено платежно нареждане няма да бъдат обработвани. Молим Ви да имате предвид банковите такси, като условие за обработване на поръчката е постъпването на пълната сума в нашата банкова сметка. При разминаване на сумите си запазваме правото да ви възстановим превода, след удържаните разходи за транзакцията и да откажем поръчката.Данни за банков превод: В полза на Магнолия91 ЕООД | Към банка ОББ | IBAN: BG38UBBS80021070237240 | BIC: UBBSBGSF
-На място в магазин за цветя “Магнолия”
Може да платите вашата поръчка в Магазин за цветя – “Магнолия” . Адрес: гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 90, като е необходимо да представите номера на поръчката и да не е по-късно от 2 часа преди часа на доставка на поръчката.
Чл.5. Доставка
(1)Потребителя избира начина на доставка от предвидените в ОМ cvete.bg възможности:
– Лично взимане
На място от физическия ни магазин съобразено с работно ни време – гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” 90 – магазин за цветя “Магнолия”, не по-рано от 2 часа след направеното плащане; – БЕЗПЛАТНО
– Стандартна доставка;
За гр.Стара Загора и в рамките на работното ни време. Не по-рано от 3 часа след плащането. – 5 лева
– Късна доставка
За гр.Стара Загора извън работното ни време, не по-късно от 21:00. Не по-рано от 3 часа след плащането – 20 лева
– Отдалечена доставка до 15км
До 15км от гр.Стара Загора в рамките на работното време на Магазин за цветя – Магнолия. Не по-рано от 4 часа след плащането. 20 лева
– Отдалечена доставка до 30км
До 30км от гр.Стара Загора в рамките на работното време на Магазин за цветя – Магнолия Не по-рано от 4 часа след плащането.  30 лева
(2) Всяка поръчка се доставя само и единствено след получено плащане от страна на Потребителя
(3) При наличие на проблеми с доставката по вина на Продавача, допълнителните разходи са за негова сметка.
(4) При всички останали случаи последващо изпращане на пратката следва да бъде за сметка на Потребителя.
(5) Продавачът запазва правото си да откаже доставка в специфични случаи;
*Прочетете пълната информация, относно Начина на доставка ;
Чл.6.
 Снимки
(1) Изображенията на продуктите имат илюстративен насочващ характер и съществува вероятност стоката, която Потребителят образно си представя и очаква, да има леки отклонения, които са в следствие на заснемането, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от коeто Потребителят е направил поръчката;
(2) Всички снимки, на букети, кошници, аранжировки и др. продукти съставляващи цветя са направени от нас, с което гарантираме максимална идентичност на поръчания продукт с реалната доставка.
Чл.7. Права и Задължения на Продавача
(1) Продавача се задължава да осигури непрестанно функциониране на ОМ cvete.bg, с изключение на случаите, в които това не зависи от него, а именно: прекъсване на съобщителни мрежи и връзки, не работещи надземни, подземни и въздушни устройства; не работещи сървъри, компютри, операционни системи и други подобни;
(2) Продавача се задължава, след коректно направена поръчка и изпълнени всички условия от ОУ на ОМ cvete.bg, да осъществи доставката на дадения артикул.
(3) Продавача има право да получи възнаграждение равняващо се на крайната сума – генерирана от цената на продукта и доставката до 12 часа след направената поръчка и задължително преди доставката. Като при невъзможност да се изпълни доставката по вина на Поръчителя, Продавачът не се задължава да възстанови сумата.
(4) Продавача има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя, както и да поставя всякакви рекламни форми за стоки и услуги в ОМ cvete.bg, също така и по опаковките, в които се доставя подаръчания артикул, включително и такива които препращат към други;
(5) Продавача има право да се позовава на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола му, както и на проблеми, дължащи се на оборудването на потребителя, като в тези случаи не носи отговорност за не предоставяне на услугите;
Чл.8. Права и задължения на Клиента
(1) Потребителят може да предяви рекламация в рамките на 24 часа, след извършената доставка. Повече информация може да намерите в раздела – Условия за рекламации;
(2) Потребителя може да откаже поръчката съгласно условията в раздел – Условия за отказ на поръчка
(3) С оглед използването на услугите, предмет на настоящите общи условия, Потребителят предоставя своите лични данни, като Продавача се задължава да използва тази информация само с оглед изпълнение на направената заявка от страна на Потребителя;
(4) Предоставената от Потребителя информация не се предоставя на трети лица;
(5) Потребителят се задължава да въведе коректно всички данни, необходими за осъществяването на доставката.
Чл.9. Заключителни разпоредби
(1) По всички неуредени от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България;
(2) При възникнали спорове по тълкуването и прилагане на настоящите ОУ, страните дават съгласието си същите да бъдат разгледани и решени от законодателството на Република България;
(3)Настоящите Общи условия (ОУ) са изградени и одобрени на основание Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Търговския закон (ТЗ), Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и Съвета за електронната търговия, Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и приложимото българско законодателство.
(4)Търговецът запазва правото си едностранно да променя настоящите ОУ, като се задължава на края на текста, да записва датата на последната актуализация.
Чл.10. Съдържание на ОМ cvete.bg и авторско право
(1) Всички материали (снимки, текстове, описания, таблици и др.) публикувани в ОМ cvete.bg са собственост на Магнолия91 ЕООД
(2) Използването, разпространението и копирането на горепосочените материали с комерсиална ,некомерсиална или  каквато и да е друга цел, без писменото съгласие на Управителя на “Магнолия91” ЕООД е абсолютно забранено, а нарушителите ще бъдат подведени под съдебна отговорност в съответствие на законите на Република България.
(3) Използването, обработката или копирането на снимки, собственост на “Магнолия91” ЕООД е абсолютно забранено.
(4) Препратки към ОМ cvete.bg са възможни само със съгласието на Управителя на “Магнолия91” ЕООД

Дата: 10.01.2019г

Създадено с ❤ в Стара Загора